Klachtenregeling

DD Debiteurenbeheer & Advies hecht veel waarde aan tevreden relaties en werkt daarom constant  aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over DD Debiteurenbeheer & Advies of over de dienstverlening van DD Debiteurenbeheer & Advies, laat dit dan zo snel mogelijk weten. Uw klachten worden zeer serieus genomen en waar mogelijk zoekt DD Debiteurenbeheer & Advies met u naar een passende oplossing.

Aan de hand van onderstaand formulier kunt u uw klacht formeel indienen. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. In ieder geval wordt ernaar gestreefd om uw klacht binnen drie weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover inhoudelijk geïnformeerd en verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afhandeling van de klacht een schriftelijke reactie omtrent de uitkomst. 

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met deze informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht gaat u op voorhand akkoord dat alle noodzakelijke informatie aan deze deskundigen door DD Debiteurenbeheer & Advies ter beschikking wordt gesteld. Vanzelfsprekend wordt aan hen op voorhand uitdrukkelijk gevraagd om met deze informatie vertrouwelijk om te gaan.
Opbellen
E-mail