Disclaimer

De informatie, diensten en tarieven op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. DD Debiteurenbeheer & Advies doet zijn uiterste beste om alle informatie, diensten en tarieven up-to-date te houden en zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden. DD Debiteurenbeheer & Advies kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties die voortkomen uit het gebruik van deze website. DD Debiteurenbeheer & Advies ziet dienaangaande dan ook af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.


© Copyright Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze website aantreft, zijn (tenzij anders vermeld) gelicenceerd aan DD Debiteurenbeheer & Advies. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging en/of plaatsing op andere websites van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door DD Debiteurenbeheer & Advies.                             

 

Opbellen
E-mail